Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) A Quality Solutions Magyarország Kft. (továbbiakban: Szolgáltató / QSM Kft ), és a Szolgáltató által a www.qsmwebstore.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél, Felhasználó, Partner) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

Szolgáltató adatai:

Cégnév: Quality Solutions Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6772 Deszk, Alkotmány utca 101

Cégjegyzékszám: 06 09 022172

Bejegyző Bíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 25365320-2-06

Számlaszám: HU89 1160 0006 0000 0000 7844 9987

Telefon: 06 30 726 8737 ( H-P : 10:00-16:30)

E-mail cím: adam.toth@qsm.hu

Tárhely szolgáltató adatai: Tárhelypark Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. , e-mail: info@tarhelypark.hu)

 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.qsmwebstore.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) és aldomainjein, található elektronikus áruházon (a továbbiakban: QSM Webstore Webáruház) történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Quality Solutions Magyarország Kft.. Online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza azzal, hogy a jelen ÁSZF-fel az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti tájékoztatást megadta a Szolgáltató. A felek között létrejött megállapodás tárgya az Eladó által forgalmazott autó kiegészítők és autóápolási termékek értékesítése a Vevő részére.

1.2. A QSM Webstore áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A Webáruház szolgáltatásait valamennyi, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, valamint természetes személy jogosult használni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A QSM Webstore Online áruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

1.4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések, valamint a jelen ÁSZF értelmezése vonatkozásában a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kógens, mindenki számára kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

1.5. A jelen szabályzat 2024.02.21. napjától visszavonásig hatályos. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyoldalúan módosítsa jelen ÁSZF bármely rendelkezését a Felhasználók – honlapon való előzetes közzététellel megvalósuló – értesítése mellett.

1.6. A módosításokat a Szolgáltató a hatályba lépésük előtt legkésőbb 14 nappal korábban a Weboldalán közzéteszi. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a Weboldal böngészésével – mint a szolgáltatás használatával – ráutaló magatartással elfogadja a módosított ÁSZF-ben foglaltakat. A korábban leadott megrendelésekre a leadáskor hatályban lévő ÁSZF irányadó.

1.7. Felhasználó, amennyiben belép Szolgáltató Weboldalára, továbbá annak tartalmát bármilyen módon olvassa – még akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a Weboldalnak, a jelen Szabályzatban foglaltakat magára nézve mindenkor kötelezőnek ismeri el. Amennyiben Felhasználó nem fogadja el jelen feltételeket, úgy nem jogosult a Webshop tartalmának megtekintésére.

1.8. A Szolgáltató az Ügyfél megrendelését a webáruházon keresztül vagy külön e-mail-en keresztül fogadja, a megrendelés elfogadásáról az ügyfél visszaigazoló e-mail útján értesül. Adott napon leadott rendelés a következő nap 21:00 óráig elektronikus levélben szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató az ÁSZF-t a visszaigazoló e-mail csatolmányaként megküldi a Vevő részére. Az adatkezelési szabályokról részletesen a honlapon feltüntetett Adatkezelési tájékoztatóban olvashat. A webáruházon és e-mailen leadott megrendelésekről az Eladó visszaigazolást küld, amellyel a felek közötti szerződés létrejöttnek tekinthető.

1.9. Ügyfélszolgálat: Quality Solutions Magyarország Kft

 • Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: (hétköznapokon: 10:00-16:30)
 • Telefon: +36 30 726 8737
 • E-mail: adam.toth@qsm.hu
 • Posta Cím 6772 Deszk Alkotmány utca 101

 

1.10. Amennyiben a vevő gazdasági társaság, a Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele esetén szavatolja, hogy nem áll felszámolás, csődeljárás vagy végelszámolási eljárás alatt, nincs köztartozás és nem kezdődött ellene olyan bírósági vagy hatósági eljárás, amely korlátozná a gazdasági tevékenységét vagy a szerződés teljesítését.

2.1. A vásárlás regisztráció nélkül történik. A vásárlással előtt Felhasználó kitölti a szükséges adatmezőket, és szükségszerűen kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja. A hírlevélre való feliratkozás ez esetben is opcionális.

2.3. Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló jogi személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a „Felhasználói ikonra” kattintást követően elérhető „Adatmódosítás” menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 1. Megrendelés, fizetés

3.1. A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez esetlegesen mellékelésre kerülő használati utasítás is tartalmazza. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.  Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.9 pontban találja.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely, az általános forgalmi adót is tartalmazza. A bruttó ár a nettó ár és az ÁFA összege. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás és az esetleges utánvét költségét. Külön kezelési és csomagolási költség nem kerül felszámításra FOXPOST szállítási mód (automata / házhozszállítás) esetén.

3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén így nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése akár 48 órát is igénybe vehet, a termék kiszállítása és átvétele csak ezt követően lehetséges.

3.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.5. A Webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, – amennyiben az rendelkezésre áll – a termékekről fotót jelenít meg, melyek a gyártótól vagy a forgalmazótól származnak. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a termékinformációk pontosak legyenek,

Annak ellenére, hogy a termékinformációk rendszeresen frissítésre kerülnek, a QSM Kft. nem vállal felelősséget a termékek vonatkozásában semmilyen helytelen információért, amely azonban az Ön jogait semmilyen módon nem érinti.” 

3.6. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, az azoktól való esetleges eltérésért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3.7. Megrendelés feladására QSM Webstore áruházban a Kosár használatával van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket a Kosárba link használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmának módosítására a Kosár ikonra, majd a Kosár megtekintése linkre kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma módosítható, törölhető. Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a Megrendel gombbal mehet tovább, az Adatok megadása menüpont alatt megjelenő összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez. 

3.7.1 A vásárlás során a pontatlanul leadott rendelésből ( esetleges méret hiba ) eredően a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A vásárló feladata ellenőrizni, mely alkatrészre, ajándék tárgyra van szüksége. 

3.8. A fizetés utalással, bankkártyás fizetéssel, utánvéttel történhet a vásárláskor közölt paraméterek alapján. 

Átutalásos fizetési mód választása esetén csak előre utalásra van lehetőség. A megrendelés feldolgozását azt követően kezdjük meg, hogy a teljes vételár maradéktalanul jóváírásra került folyószámlánkon. 

A banki adatok utaláshoz a következők:

Bank neve:  Erste Bank Hungary Zrt.

Bankszámlaszám: HU89 1160 0006 0000 0000 7844 9987

Számlatulajdonos neve: Quality Solutions Magyarország Kft

(megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni a rendelés sorszámát és a termék nevét)

3.8.1 Az online bankkártyás fizetések nem elérhető. Választható fizetési mód Foxpost szállítás esetén utánvét +600 Ft felér ellenében, illetve előre utalás.

 

3.9. Szolgáltató az Ügyfél megrendelésének megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben az visszaigazolás a megrendelésének elküldésétől számított, a megrendelt termékhez igazodó elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség, illetve szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolás vonatkozásában felelősségét, amennyiben az azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó téves e-mail címet adott meg regisztrációja során, az üzenet a „spam” mappába került, vagy az e-mail fiókjához tartozó szabad tárhely hiánya esetlegesen a levelező szervere hibája eredményeként nem tud üzenetet fogadni.

 

3.10. A megrendelés állapotát a rendszer további e-mail megküldésével jelzi (Futárszolgálatnak átadva). Hasonló értesítést küld Szolgáltató e-mailben amennyiben a megrendelés elutasításra kerül. A megrendelés állapotát a regisztrált felhasználók a Profil/Megrendelések menüben követhetik nyomon.

 

 1. Szállítási feltételek

4.1. A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut Magyarország területén díjmentesen házhoz szállítja vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott megrendelés nettó értéke eléri az 80 000 Ft-ot. A díjmentes szállítást biztosító összeget el nem érő kiszállítással megjelölt megrendelések esetén a fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján, még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket. A már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A 30 kg feletti összsúlyú rendelés kiszállítása értékhatártól függetlenül minden esetben külön díjszabás szerint kerül elszámolásra. A Szolgáltató aktuális fuvarozó cégétől eltérő egyéb fuvarozó cég igénybevétele esetén a Megrendelő ügyfél feladata a futárszolgálattal való kapcsolattartás. Ebben az esetben a csomag nem időben történő felvételéből származó kár a Megrendelőt terheli.

 

4.2. A Fizetési és Szállítási információk linkje alatt közölt szállítási határidők ( FOXPOST esetén) kizárólag tájékoztató jellegűek, a tényleges szállítási határidő (intervallum) minden esetben a rendelés feldolgozását követően kerül visszaigazolásra. Szolgáltatónak nem áll módjában a termékek meghatározott időpontban történő kiszállítása. 

 

4.2.1  MPL  szállítási mód esetén a várható szállítási idő 25 munkanap. Az MPL csomagok feladása havonta egyszer történik minden hónap első hetében.

 Az MPL-el történő szállítás esetén felmerülő többletköltségek (Adminisztrációs és Logisztikai költség )  a Vevőt terhelik.  MPL szállítás esetén nincs lehetőség utánvétre.

4.2.2

Foxpost automatába történő szállítás esetén lehetőség van utánvéttel fizetni, ekkor a rendelés ellenértékét bankkártyával lehet kiegyenlíteni. Foxpost házhozszállítás csak előre utalás esetén választható.

4.3. A megrendelt termék személyes átvételére lehetőség van előre egyeztetett időpontban.

4.4. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton, e-mailben értesít, amikor a rendelés teljesítését megkezdi, valamint amikor feladta a rendelést. Amennyiben az Ügyfél olyan terméket rendel, amely nincs készleten és így a kiszállítás hosszabb időt vesz igénybe, a Szolgáltató ügyfélszolgálata e-mailben közli, mikorra tudja beszerezni a terméket.

 

4.5. Szolgáltató a visszaigazolásban közölt intervallumban szállítja ki a megrendelt terméket a megrendelés során megadott szállítási címre. A kárveszélyviselés az Ügyfél telephelyén, vagy az általa megadott átadási helyen az áru átadásával száll át a Felhasználóra. Az áru rakodása során felmerülő kárt az a fél viseli, akinek megbízásából a fuvarozó az áru rakodását végzi.

4.6. Házhoz szállítás esetén amennyiben Ügyfél az általa megrendelt termékeket nem veszi át a szállítás időpontjában, abban az esetben Szolgáltató jogosult a Felhasználó által megrendelt árut – legkorábban a szállítást követő munkanapon – harmadik személy részére értékesíteni, illetve szerződésszegésből eredő kárát érvényesíteni.

4.7. Ügyfél köteles a kiszállítás, átvétel időpontjában a csomagot ellenőrizni, annak külső sértetlenségéről meggyőződni és az arra vonatkozó átvételi elismervényt aláírni amennyiben a szállítási mód megköveteli. Amennyiben külsérelmi nyomok nem találhatók a csomagon, futárszolgálat munkavállalója nem kötelezhető tételes átvételre. Amennyiben Ügyfél bármilyen külső sérülést tapasztalna a csomagon, úgy a csomag átvételét meg kell tagadnia, és a fuvarozó cég alkalmazottjával jegyzőkönyvet kell felvenni a helyszínen. Az így keletkezett károkért fuvarozót terheli a felelősség, azonban a kártérítési felelősség érvényesítéséhez szükségszerű a jegyzőkönyv felvétele. Amennyiben az Ügyfél kérése hiányában elmarad a tételes átadás és a fenti jegyzőkönyv felvétele, utólagosan hiányosságokra, valamint az átvett termék sérüléseire vonatkozó reklamációt Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Fuvarozónak csak a megrendelt áru átadásának időpontjában áll módjában elfogadni annak sérülésére vonatkozó reklamációt, később erre nincs lehetőség. Amennyiben az áru átadáskor nézeteltérés alakul ki Partner és a kézbesítő futárcég munkavállalója között, úgy kérjük hívják Szolgáltató ügyfélszolgálatát a helyzet rendezése érdekében.

4.8. Ügyfél köteles az átvételt követően haladéktalanul a csomag tartalmát ellenőrizni, azt a számlán feltüntetett tételekkel és mennyiségekkel összevetni. Eltérés esetén kérjük, legkésőbb a következő munkanapon értesítsék ügyfélszolgálatunkat. Utólagos reklamációt nem áll módjában Szolgáltatónak elfogadni. Kivételes esetekben előre történő egyeztetést követően konszenzuális alapon Szolgáltató és Fogyasztó eltérhetnek a fent leírt feltételektől.

4.9 Rendelés véglegesítése

A megrendelés gomb lenyomásával a Vásárló nyilatkozik, hogy elfogadta és megismerte az Adatkezelési tájékoztatónkat, és az ÁSZF-et. A megrendelés gomb lenyomásával a Vásárlónak fizetési kötelezettsége keletkezik a Szolgáltató felé. Az át nem vett csomagok kezelési költségei ( visszaszállítás , csomagoló anyag) a vevőt terhelik.

 

4.9.1 Rendelés Lemondása 

Amennyiben a vásárló meggondolja magát a rendelését lemondhatja, A rendelés lemondásának hivatalos módja ha felveszi velünk a kapcsolatot írásban, legkésőbb a rendelés leadásának napján 21:00-ig.( Nincs formai követelmény ) Ezután beérkezett lemondásokat nem tudjuk befogadni, mivel átadjuk a futárszolgálatnak. A levélben közölje a rendelés számát. Instagrammon, Facebookon, SMS-ben kapott vagy egyéb módon kapott lemondásokat nem áll módunkban elfogadni, és törölni. A rendelés lemondásának nincs formai követelménye.

4.9.2 Át nem vett  / visszaküldött csomag

A Vevő a megrendelés során megismerte és elfogadta az ÁSZF-et, ebből kifolyólag az át nem vett csomagok költségeit ( visszaszállítás )  a Szolgáltató a Vásárlóra terheli. Amelyet szükség esetén a Szolgáltató jogi úton érvényesíthet,  minden az Eladónak/Szolgáltatónak okozott kárt és az eljárás során keletkezett költségeket a Vevő köteles rendezni. A rendelés újra küldését a Vevőnek csak rendelés ellenértékének előre fizetése esetén áll módunkban újból teljesíteni. Az újra kézbesítés díját a Szolgáltató a Vevőre terheli.

 

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

 1. Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Ez esetben az Ügyfél A Polgári törvénykönyv XXIV. Fejezete (Hibás teljesítés) szerint jogosult igényét érvényesíteni mely szerint nem fogyasztó Ügyfél kellékszavatossági igénnyel élhet a teljesítéstől számított 1 éven belül. Fogyasztónak minősülő Partnerek részére a következő tájékoztatást adjuk a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendeletnek megfelelően:

5.1.Kellékszavatosság

 1. Ön a termék hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.
 2. Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. A választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
 3. Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 4. Felhívom a figyelmét, hogy Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

5.2.Termékszavatosság

 1. Fogyasztó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
 2. Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint –termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 3. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 4. Tájékoztatom, hogy a termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 5. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 6. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
  1. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
  2. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

5.3.Jótállás

 1. Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, amennyiben Ön fogyasztónak minősül. Jótállást adunk minden 10.000 Forint feletti értékű tartós fogyasztási cikk termékre az átadástól számított 24 hónapig, kivéve, ha a gyártó ennél hosszabb jótállási időt határoz meg. Ilyen esetben a hosszabb jótállási idő az érvényes. A jótállást csak abban az esetben áll módunkban érvényesíteni, ha a terméket hiánytalanul küldi vissza. A jótállás feltétele a fogyasztási cikk megfelelő üzembehelyezése, és annak karban tartása
 2. A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
 3. Amennyiben a fogyasztási cikk a jótállási időtartam alatt három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni.
 4. A vevő a jótállási igényét a cég telephelyén is bejelentheti
 5. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, valamint termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan is érvényesíthet. Ha viszont egy adott hiba miatt egyszer sikerrel érvényesítette a fogyasztó a hibás teljesítésből eredő igényét (például a vállalkozás kicserélte a terméket), ugyanezen hiba tekintetében más jogi alapon erre már nem tarthat igényt.
 6. A jótállási igény nem érvényesíthető a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokra, illetve sérülésekre. A jótállási ügyintézés további részleteire a Ptk.-ban, a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben, illetve a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók

 

 

Elállási Tájékoztató

Fogyasztónak minősülő Partnerek részére a következő tájékoztatást adjuk a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendeletnek megfelelően:

 1. Elállási jog

Az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja a vevő amikor a termékeket megrendelte. Ebben az esetben a Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termékek visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket (így a visszaszállítás díját is). Az áruk visszavételének helye az Eladó székhelye. A vevő elállás esetén saját maga is visszahozhatja a terméket a cég telephelyére. Az Eladó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású, bontatlan, az eredeti számlával együtt postai csomag, vagy futárszolgálat útján, vagy személyesen visszaszolgáltatott termék esetén köteles a teljes vételárat ( Termék ára + szállítási költség ) a Vevő részére megtéríteni.  A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik.  Utánvéttel, portósan feladott/visszaküldött terméket az Eladó nem vesz át! Az Eladó a Vevő által kifizetett összeget, az elállást követő 30 napon belül köteles a Vevő által megadott bankszámla számra, vagy személyesen a Vevő, illetve meghatalmazottja részére visszatéríteni. A távollévők között létrejött szerződések és az elállási jog részletes szabályait a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet tartalmazza, melyet a Felek a jelen szerződés kapcsán irányadónak tekintenek.

 

 1. Amennyiben szeretne elállni a vásárlástól, Ön 14 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni a szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indoklás nélkül felmondani a szerződést.
 2. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadikszemély a terméket átveszi.
 3. Amennyiben Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például elektronikus úton küldött levél útján) az 9. pontban megadott címekre. Ebből a célból felhasználhatja a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében található elállási nyilatkozat mintát is (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor) vagy benyújthatja az elállási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát is például elektronikus formában. Ha Ön emellett dönt, az elállás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.
 4. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a 14 napos határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. ( Nincs formai követelmény e-mail ben is elegendő ) 

 

 

6.1.Az elállás joghatásai

 1. Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. Utánvét esetén belföldi postautalvány útján való fizetés helyett hozzájárulása esetén az ügyfélszolgálattal e-mailben egyeztetett bankszámlaszámra térítjük vissza az indokolt összeget. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 2. Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
 3. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Panaszkezelés módja

 1. Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben fogyasztónak minősülő Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel, annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a 9. pontban megadott elérhetőségeken közölheti.
 2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint orvosolja. Amennyiben Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, Szolgáltató a panaszról, az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát Felhasználó rendelkezésére bocsátja e-mailben. Amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, úgy Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak másolati példányát Felhasználó rendelkezésére bocsátja e-mailben.
 3. Az írásbeli panaszt Szolgáltató 30 napon belül írásban, e-mailben megválaszolja, panaszt elutasító álláspontját megindokolja. Szolgáltató a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 4. Amennyiben nem ért egyet a panaszkezelés eredményével a hatályos jogszabályok értelmében a következő tájékoztatót nyújtjuk fogyasztónak minősülő Partnereink részére:
 5. Fenti esetben az illetékes Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztályához vagy a Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő békéltető testületek valamelyikéhez fordulhat. A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet értelmében. A http://jarasinfo.gov.huweblapon találja a járási hivatalok elérhetőségét míg a békéltető testületekre vonatkozó adatokat a következő felsorolás tartalmazza

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: info@csmkik.hu

 

 

 1. A békéltető testületek a fogyasztói jogviták bíróságon kívüli rendezésében segíthetnek jóval gyorsabb és költséghatékonyabb módon. Céljuk a felek közötti egyezség elérése. A határozatuk azonban alávetési nyilatkozat hiányában nem bír kötelező erővel. A békéltető testület kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
 2. Online adásvételi és szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogviták esetén az eljárásra kizárólagos illetékességgel a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület rendelkezik.
 3. Fogyasztói panasz esetén igénybe vehető az Uniós online vitarendezési platform is, mely egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság weboldalán. Az online felület a következő címen érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
 4. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásokban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles levélben válasziratot küldeni a békéltető testület számára és amennyiben az adott megyében székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét köteles biztosítani. 6. Végső esetben a fogyasztó az illetékes bírósághoz is fordulhat, ahol panasznapon akár tollba is mondhatja keresetét. Az okirati bizonyítékok csatolása ekkor is elengedhetetlen.

 

 1. Felelősség

7.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 1. Szerzői jogok

8.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

8.2 A QSM Webstore/márka jelzés a Quality Solutions Magyarország Kft. tulajdona. Más médiában (elektronikus vagy írott sajtó) közzétenni, vagy közcélra felhasználni TILOS az oldalon megjelenő bármilyen tartalmat. Továbbá a logót engedély nélkül módosítani , felhasználni TILOS, amennyiben a Quality Solutions Magyarország Kft. nem járult hozzá.

A jogtalan felhasználás törvénybe ütköző cselekedet, büntető- polgári jogi következményeket von maga után.

Az oldalon található tartalom egyes részeit merevlemezre mentheti a Felhasználó, kizárólag saját felhasználás céljára.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

9.1. Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)

 • Telefonszám: +36 30 726-8737
 • Az ügyfélszolgálat elérhető: munkanapokon 10-16:30
 • E-mail: adam.toth@qsm.hu
 • Posta Cím : 6772 Deszk Alkotmány utca 101

Ügyfélszolgálatunk a gyors és hatékony ügyintézés lebonyolítása érdekében  telefonon és emailen is  áll a fogyasztó rendelkezésére. Írásos megkeresésé esetén kérjük elektronikus levélben vegye fel ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot, így gyorsan és hatékonyan tudunk ügyében választ adni.

9.2. Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben fogyasztónak minősülő Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel, annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti elérhetőségeken közölheti.

9.3. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint orvosolja. Amennyiben Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, Szolgáltató a panaszról, az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát Felhasználó rendelkezésére bocsátja e-mailben. Amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, úgy Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak másolati példányát Felhasználó rendelkezésére bocsátja e-mailben.

9.4. Az írásbeli (például e-mailben megküldött) panaszt Szolgáltató 30 napon belül írásban, e-mailben megválaszolja, panaszt elutasító álláspontját megindokolja. Szolgáltató a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

9.5. A szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexszel nem rendelkezik.

 1. Egyéb rendelkezések

10.1. Az QSM Webstore áruház Linux/PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

10.2. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogellenessé válna, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét nem érinti.

10.3. Amennyiben Szolgáltató jelen ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, úgy a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető adott jogról való lemondásnak. Az itt rögzített jogokról történő lemondás csak arra vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat megtételével érvényes. Amennyiben Szolgáltató alkalomszerűen nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelent lemondást azoknak a későbbi szigorú betartásáról.

10.4. Felek vitás ügyeiket elsődlegesen békés úton rendezik. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó jogvitákra nézve kikötik a Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

 

 

Deszk, 2025.05.08

Quality Solutions Magyarország Kft.

25365320-2-06

Shopping Cart